KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Joy(n)

Gudlaugur Valgardsson

The Joy(n)-line

Playing and moving is essential for the development of the child and takes place with the things at hand in the child’s nearest surroundings, furniture included.

That is why it is vital to allow for the element of play and movement when designing furniture for children rather than focusing solely on function and practicality.

For my exam project, I therefore set out with this intent: to design and develop a line of objects,which would consist of various components that could be arranged and rearranged to suit wishes and needs of children.

This way, they can build with them and transform them so they can have various functions of traditional furniture such as beds, tables, shelves and seating, but at the same time they will be “things” that you can climb on and play with.


Joy(n)-line – Nytta med nöje

Att leka och röra sig är grundläggande för barnets utveckling och utspelar sig med sakerna som finns tillgängliga i barnets närmaste omgivningar, möbler inkluderade.

Det är därför som det är livsviktigt när man designar möbler för barn att tillåta inslag av lek snarare än att enbart fokusera på funktioner och praktiskhet.

Jag påbörjade därför mitt examensprojekt med denna intention: att designa och utveckla en rad föremål, vilka skulle bestå av olika komponenter som kunde arrangeras och arrangeras om för att passa barns önskningar och behov.

På detta sätt kan de bygga med dem och omvandla dem så att de kan ha olika funktioner av traditionella möbler så som sängar, bord, hyllor och sittplatser, men på samma gång så kommer de att vara ”saker” som man kan klättra på och leka med.


Year of birth: 1965
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: gulli@austurbaejarskoli.is

InSpace