KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

homage to the elm tree III

Lies-Marie Hoffmann

The simple joy of breathing clean air, sitting on a tree trunk and listening to the birds has become luxury for some. And it seems that the search for true, unspoiled nature gets more intense.

But what is it that makes us careless in sustainable management of resources becoming even more limited?

For my degree project, I investigate how the use of sustainable resources, created in a sculptural way, can influence the attention for environmental awareness and the appreciation of nature.

Communicating the value of trees is what I love to do. The tree itself is evident in my work, showing an expression of care and concern. The hidden stories inside the tree trunk and its biography are a thrill for me. I respond to these growth patterns which I can comprehend.

For me, looking at nature with creative eyes is necessary to do what it does so well, provoking us to think differently, with creative statements tempting us to act differently.


Det enkla nöjet av att andas frisk luft, sittandes på en trädstam och lyssna på fåglar har blivit en lyx för somliga. Och det verkar som om sökandet efter sann, oförstörd natur blir intensivare.

Men vad är det som gör oss vårdslösa i godtagbar hantering av resurser då dessa blir ännu mer begränsade?

Som mitt examensprojekt undersöker jag hur användandet av bärkraftiga resurser, skapade på ett skulpturalt sätt, kan påverka uppmärksamheten på miljömedvetenhet och uppskattningen av naturen.

Att delge värdet av träd är vad jag älskar att göra. Själva trädet är påtagligt i mitt arbete vilket visar ett uttryck för omtanke och omsorg. De gömda historierna inuti trädstammen och dess livshistoria tycker jag är mycket spännande. Jag reagerar på dessa tillväxtmönster vilka jag kan förstå.

För mig är det nödvändigt att se på naturen med kreativ blick för att se vad den gör så väl, provocera oss till att tänka annorlunda, med kreativa uttalanden som lockar oss att agera annorlunda.


Year of birth: 1980
Place of birth: Laubach, Germany
Contact: info@l-mh.com
Phone: + 46 (0) 76 256 63 90 / +49 160 994 200 56
Website: www.l-mh.com
Download press files (13 Mb)

InSpace