KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Magical Metamorphosis in the Borderland There is a magical place within all of us, a Borderland of dreams that lures of promises. The haze of the daydream follows the human as an invisible companion trough life. Mankind’s unique ability to live in parallel worlds, to mentally travel our imaginary places while physically staying in the […]

Nina Rasmusson

Magical Metamorphosis in the Borderland

There is a magical place within all of us,
a Borderland of dreams that lures of promises.

The haze of the daydream follows the human
as an invisible companion trough life.

Mankind’s unique ability to live in parallel worlds,
to mentally travel our imaginary places while physically staying in the real,
builds creativity, utopias and even our future.

I invite you to my inner world,
To see what no man other then me have seen.
A world where nothing you believe to be true is sacred.
A world were uncensored imagination magically metamorphoses our living spaces.

Creating a new way of perceiving life,
creating a new way of preserving interior architecture.

Welcome to my world
Welcome to my Borderland


Magisk metamorfos i Gränslandet

Det finns en magisk plats inom oss.
Ett Gränsland av drömmar,
som lovar, som lockar.

Den hägrande dagdrömmen lever inom människan,
likt en osynlig följeslagare genom livet.

Vi kan med fantasins hjälp resa till fantastiska platser inom oss,
samtidigt som vi fysiskt befinner oss kvar i det reella.

Människans unika förmåga att befinna sig i parallella världar,
har inspirerat mig i mitt Magisterexamensarbete.

I Gränslandet mellan det reella och det imaginära startar den kreativa processen.
I gränslandet föds embryon till inredningar och möbler.
I gränslandet skapas vår visuella framtid.

Jag vill bjuda in dig till min inre värld,
att se en glimt av det som bara jag kan se.

En värld där inga konventioner går fria.
En värld där oinskränkt fantasi magiskt förvandlar våra levnadsrum.

Välkommen till min inre värld.
Välkommen till mitt Gränsland.


Year of birth: 1978
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: ninarasmusson@yahoo.se
Phone: + 46 (0) 762 968 907

InSpace