KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Annie Wallér

A Rocking-chair

A rocking-chair is an item of furniture with a peculiar relationship to its user. Emotive, slightly impractical but popular.

My wish is that more people will be able to experience the joy and pride of contributing to the creation of an item of furniture. A wooden frame that is filled with the personality of its user. Might this also make the relationship to the rocking-chair even stronger?


En Gungstol

Gungstolen är en möbel med en säregen relation till sin brukare. Känsloladdad, lite opraktisk men omtyckt.

Jag önskar att fler ska få uppleva glädjen och stoltheten i att bidra till skapandet av en möbel. En träram som fylls med personligheten av sin brukare. Kan detta också göra relationen till möbeln starkare?


Year of birth: 1983
Place of birth: Göteborg, Sweden
Contact: info@anniewaller.se
Phone: + 46 (0) 702 380 106
Website: www.anniewaller.se

InSpace