KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Photo: Freddie Sandström

Lucas Dahlén

The fifth element

For a few moments the relationship between the organic and the inorganic is reversed. After a dramatic waltz in fire and smoke they go their separate ways, only to be united later on, formed by that first meeting.

This project explores the meeting between wood and glass – both natural materials that are not foreign to each other either in nature or in objects created by human beings. Strong heat gives the meeting further dimensions. While heat is a precondition for the metamorphosis of sand into glass, it leads to the rapid degradation of wood. But in a brief, charged meeting hot glass and wood can coexist, shape each other and create a unique entity.

Water and air are used in the process to control the shaping. Together with sand/glass and fire they represent ”the four elements”. I have therefore chosen to call this project The Fifth Element.


Det femte elementet

För några ögonblick är förhållandet mellan det organiska och det oorganiska omvänt. Efter en dramatisk vals i eld och rök går de skilda vägar, för att senare återförenas formade av det första mötet.

Projektet utforskar mötet mellan trä och glas – båda naturliga material som inte är främmande för varandra vare sig i naturen eller i av människan skapade föremål. Stark värme ger dock mötet ytterligare dimensioner. Medan värme är en förutsättning för metamorfosen av sand till glas leder den till snabb nedbrytning av trä. Men i ett kortvarigt laddat möte kan hett glas och trä samexistera, forma varandra och skapa en unik enhet.

I processen används vatten och luft för att kontrollera utformningen. Tillsammans med sand/glas och eld representerar de ”de fyra elementen”. Jag har därför valt att kalla projektet Det femte elementet.


Year of birth: 1977
Place of birth: Visby, Sweden
Contact: lukas@lukasdahlen.se
Phone: + 46 (0) 702 277 975
Website: www.lukasdahlen.se

InSpace