KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Willow Tyrer

The Experience of Error
Clouseau takes on the commuter

“Every bug is a feature.”
– User Experience Designer

My starting point is the little errors within everyday routines; when things don’t go as expected.

This thesis research is all about exploring unexpected outcomes. Is it possible to design with error rather than against it? Can an ‘Experience of Error’ be positive, and make us re-appreciate things we take for granted in the everyday? Can error excite a comic and playful experience?

Today, everything we do in our daily lives is error-proofed. From our microwaves, to our public transport systems, to the way we teach our children, mistakes are seldom and not tolerated. This leads to a lack of diversity in our experiences that can enforce inflexible behaviour and boredom.

Instead of error-proofing, this research takes an error-friendly approach. Using methodologies extrapolated from computer errors, nonsense poetry and the cognitive sciences, this work both unsystematically and systematically explores how we can design with error to create alternative experiences and re-evaluate the everyday.


The Experience of Error (Upplevelser av fel och misstag)
Clouseau takes on the commuter (Clouseau utmanar pendlaren)

“Every bug is a feature.” (Varje bugg är en upplevelse i sig)
– Designer av användarupplevelser

Min utgångspunkt är vardagens alla små fel och misstag – när saker inte blir som man tänkt sig.

Forskningen kring detta arbete handlar helt om att undersöka oväntade resultat. Är det möjligt att formge med fel och misstag snarare än mot dem? Kan en ”upplevelse av fel och misstag” vara något positivt och få oss att omvärdera saker i vardagen som vi tar för givna? Kan fel och misstag bli till komiska och lekfulla upplevelser?

Numera är allt vi gör i vardagen felsäkrat. Från mikrovågsugnar via kollektivtrafiksystem till barnuppfostran – misstag sker sällan och tolereras inte. Detta leder till att våra upplevelser brister i mångfald, vilket i sin tur kan medföra ett oflexibelt beteende och tristess.

I stället för felsäkring intar denna forskning ett ”felvänligt” synsätt. Med hjälp av metoder som extrapolerats från datorfel, nonsenspoesi och kognitionsvetenskap utforskar jag i mitt arbete, både osystematiskt och systematiskt, möjligheten att formge med fel och misstag för att skapa alternativa upplevelser och omvärdera vardagen.


Year of birth: 1981
Place of birth: Newcastle, UK
Contact: willow@doublevay.com
Phone: + 46 (0) 733 610 650
Website: www.doublevay.com

Experience Design