KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Farvash Razavi

The Scale of Existence

The chaotic and intuitive is taking form in Farvash Razavi’s work and serves as evidence of the possibilities at hand in our world of science and design.

In mythology, creation begins at an invisible, macro-level and follows through to the grossest state of physical existence. This is reflected in Farvash’s work, which truly begins on a nanoscale level, by the side of cutting edge material scientists, with whom important choices are made for creating the required qualities of the materials that are used to form the final products.

According to Farvash herself, the scale of creation becomes important as all we know is composed of components at various levels; in the scheme of things, we are also modules.

Farvash Razavi’s persistent collaboration with scientists, in tandem with her personal understanding and mastering of various visual media, offers the spectator a world of tomorrow in the realms of today.


The Scale of Existence (Existensens väg)

Det kaotiska och det intuitiva antar form i Farvash Razavis arbete och visar på möjligheterna i den värld av vetenskap och design vi lever i.

I mytologin börjar skapelsen på en osynlig makronivå och fortsätter till ett tillstånd av högst fysisk existens. Detta återspeglas i Farvashs arbete, vilket i sanning startar på nanonivå, när hon tillsammans med spjutspetsarna inom materialforskning tar viktiga kvalitetsbeslut inför skapandet av de material som ska användas till slutprodukterna.

Enligt Farvash själv blir skapandets väg viktig eftersom allt vi känner till är sammansatt av enheter på olika nivåer – när allt kommer omkring är även vi moduler.

Farvash Razavis långa samarbete med forskare, liksom hennes egen förståelse för och kunskap om olika visuella medier, erbjuder åskådaren en inblick i framtiden med utgångspunkt i nutiden.


Year of birth: 1982
Place of birth: Teheran, Iran
Contact: farvash@gmail.com
Website: www.nanofara.com

Experience Design