KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

The Mood Tunnel (detail)

Maria Paz

The Mood Tunnel

The Mood Tunnel is an experiment of how a collective emotion could be reflected and translated as a composition in space. By obtaining and combining the audience’s body data, it seeks to create a connection among them while awaking the awareness of a collective mood or consciousness. The installation evokes a spaceship where the audience could dream of flying away to a place of empathy and equality, and where the physical sense of belonging to a group would appear as a first step to perceive a change in human relations. The Mood Tunnel represents a physical paradox, that of an infinite but unreachable tunnel. It alludes to frontier crossing between countries and the violation of intimacy that this crossing may sometimes require. The Mood Tunnel is a place to experience a form of togetherness, in which its audience may find a high level of connection among them as human beings.


Stämningstunneln

Stämningstunneln är ett experiment om hur en kollektiv känsla kan bli reflekterad och översatt som en komposition i rummet. Genom att erhålla och kombinera publikens kroppsdata försöker den skapa en förbindelse mellan dem medan den väcker medvetenhet hos en kollektiv sinnesstämning eller medvetande. Installationen framkallar ett rymdskepp där publiken skulle kunna drömma om att flyga iväg till en plats av empati och jämställdhet och där den fysiska känslan av att tillhöra en grupp skulle framstå som ett första steg till att förnimma en förändring i mänskliga relationer. Stämningstunneln representerar en fysisk paradox av en infinitiv men ouppnåelig tunnel. Den hänsyftar på gränsöverskridandet mellan länder och våldet på intimiteten som detta överskridande ibland kan kräva. Stämningstunneln är en plats för att uppleva en form av samhörighet i vilken dess publik kan finna en hög nivå av förbindelse mellan dem som mänskliga varelser.


Year of birth: 1981
Place of birth: Bogota, Colombia
Contact: contact@exotikdot.com
Phone: + 46 (0) 76 802 64 25
Website: www.exotikdot.com

Experience Design