KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Postmodernamuseet Log

Get the Flash Player to see this content.

Eray Çayli

Postmoderna Museet

Postmoderna Museet is a museum of urban experiences. It is open 7 days a week, 24 hours a day. In its permanent collection are five unmissable Stockholm experiences. These are Urban Knitting, Parkour, Graffiti, Skateboarding and Cultural Diversity. Besides this permanent collection, Postmoderna Museet currently presents the exhibition entitled “Accommodating Roughhouse”. This exhibition provides visitors a sneak peek into the making of a new experience which will soon become a part of Postmoderna’s permanent collection. This “experience-in-progress” is to be hosted by a skateboarding park which is being planned for the southern Stockholm neighborhood of Högdalen. Planned as the largest of its kind in Europe, and named the “Highvalley Skatepark,” this venue will be born out of a collaboration between skaters, politicians, designers and city planners.

Thanks to this current exhibition, the museum’s visitors will, for the first time, have the opportunity to witness the process by which an urban experience becomes a part of Postmoderna’s permanent collection.


Postmoderna Museet

Postmoderna Museet är ett museum av urbana upplevelser. Det är öppet 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. I dess permanenta samling finns fem Stockholmserfarenheter som inte får missas. Dessa är stadsstickning, parkour, graffiti, skateboardåkning och kulturell mångfald. Förutom denna permanenta samling så visar Postmoderna museet just nu utställningen med titeln ”Tillmötesgående bråk”. Denna utställning delger besökarna en smygtitt på skapandet av en ny upplevelse vilken snart kommer att bli en del av Postmodernas permanenta samling. Värden för denna ”upplevelse-under-utveckling” kommer att vara en skateboardpark vilken planeras för det södra Stockholmsgrannskapet Högdalen. Denna mötesplats, vilken har fått namnet ”Högdalens idrottsplats”, är planerad att bli den största av sitt slag i Europa och kommer att födas ur ett samarbete mellan skatare, politiker, designers och stadsplanerare.

Tack vare denna nuvarande utställning kommer museets besökare att, för första gången, ha möjligheten att bevittna processen då en urban upplevelse blir en del av Postmodernas permanenta samling.


Year of birth: 1985
Place of birth: Izmit, Turkey
Contact: eraycayli@gmail.com
Phone: 0090 532 490 67 19
Website: www.eraycayli.com

Experience Design