KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm
Get the Flash Player to see this content.

Ami Izaki

By referring to avoidance, Ami Izaki points out the desire to elude negative experiences. Her friend Marcus avoids the risk of an allergic reaction to certain food. He cooks everything he eats by himself and packs his own lunchbox every day. He must eat from his lunchbox even when in a restaurant or a business meeting, which has occasionally caused him to be seen as a rude or senseless person. Ami has redesigned this lunchbox and used it to highlight the risk that Marcus is exposed to in a positive way so that it becomes a source of constructive dialogue between himself and the people who are ignorant about his allergic condition. Does this redesigned lunchbox, by becoming attractive, stimulate communication while avoiding risk, integrating him in spite of his unusual etiquette? Or does it emphasize his marginal condition thus becoming a source of further discrimination?


Genom att referera till undvikande påvisar Ami Izaki önskan att undslippa negativa erfarenheter. Hennes vän Marcus undviker risken av en allergisk reaktion på viss mat. Han lagar själv allt han äter och paketerar sin egen lunchlåda varje dag. Han måste äta från sin lunchlåda även när han är på restaurang eller ett affärsmöte, vilket emellanåt har orsakat att han har setts som en oförskämd eller vansinnig person. Ami har omdesignat denna lunchlåda och använt den för att framhäva risken som Marcus utsätts för på ett positivt sätt så att den blir en källa konstruktiv dialog mellan honom själv och människorna som är okunniga om hans allergiska tillstånd. Stimulerar denna omdesignade lunchlåda, genom att bli tilltalande, till kommunikation medan den undviker risker och integrerar honom trots hans ovanliga etikett? Eller framhäver den hans marginella tillstånd och blir därmed en källa till ytterligare diskriminering?


Year of birth: 1978
Place of birth: Aichi, Japan
Contact: izakiami@yahoo.co.jp
Phone: + 46 (0) 70 37 39 214
Website: www.amiizaki.com
Download press files (16 Mb)

Experience Design