KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Jan Carleklev

Temporal Densities

“If you know Time as well as I do” said the Hatter, “you wouldn’t talk about wasting it. It’s him.” “I don’t know what you mean” said Alice.
“Of course you don’t” the Hatter said. Tossing his head contemptuously. “I dare say that you never ever spoke to Time!” ~Lewis Carroll

“Design time – create experience” is the mantra of experience design. But how can time be designed? How can it be used as a material?

Jan Carleklev has developed his project around the element of time. Relying on his knowledge about time as a composer, he transfers the rather abstract term into elements like event, transition, expectation and suspense. To design time, one can only succeed if one considers the attendee, acknowledging his/her role in creating an experience. The result is a conceptual piece appealing to multiple senses and crossing the boundaries between art, design and technology.


Temporala densiteter

“Om du känner tiden så väl som jag gör” sa Hattmakaren, “så skulle du inte tala om att slösa med den. Det är han.” “Jag förstår inte vad du menar” sa Alice.
“Såklart att du inte gör” sa Hattmakaren. Kastandes föraktfullt med huvudet. “Jag vågar påstå att du aldrig ens talat med Tiden!” ~Lewis Carroll

“Designa tiden – skapa upplevelse” är mantrat för upplevande design. Men hur kan tiden designas? Hur kan den användas som material?

Jan Carleklev har utvecklat sitt projekt kring tidens element. Litandes på sin kunskap om tiden som kompositör överför han den tämligen abstrakta termen till element som händelse, övergång, förväntan och ovisshet. Man kan bara lyckas med att designa tiden om man beaktar den närvarande och erkänner hans/hennes roll i skapandet av en upplevelse. Resultatet är ett konceptuellt stycke som talar till multipla sinnen och korsar gränserna mellan konst, design och teknologi.


Year of birth: 1972
Place of birth: Jönköping, Sweden
Contact: info@carleklev.se
Phone: + 46 (0) 70 26 29 622
Website: www.carleklev.se
Download press files (1 Mb)
Download thesis (pdf)

Experience Design