KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

the Sunset series no. 1

Petra Thorgren

Sunset No. 6 – Europe

A sunset is not a place, but movement and happening. The place is where one sees the sunset, at a distance. We cannot get near it even if we perhaps can be said to be inside. Either others are behind it or else it is the rear that is the front.

The concept of place may be a matter of invisibility and exclusion, or of companionship and participation. Of being squashed between others’ images and forms, or of having space for one’s own initiatives. In my project it is a question above all of public space. Experiencing a spatiality or a place is at the same time subjective and universal. Our physical surroundings are what we can with relative certainty say that we share, even if our experiences of them differ.

From within it is about an experience. Over and above the perception itself it is about who is having the experience and in which situation. About how the context forms the individual. (Is there any space to dream?)


Sunset No. 6 – Europe

En solnedgång är inte en plats, utan rörelse och händelse. Platsen är varifrån man ser solnedgången, på avstånd. Vi kan inte komma nära även om vi kanske kan sägas vara inuti. Antingen är andra på baksidan, eller så är baksidan det som är framsidan.

Begreppet plats kan handla om osynlighet och uteslutande, eller om gemenskap och delaktighet. Om att vara trängd mellan andras bilder och former, eller om att ha utrymme för egna initiativ. I mitt projekt handlar det framför allt om det offentliga rummet. Att uppleva en rumslighet eller en plats är på en gång något subjektivt och något allmänmänskligt. Vår fysiska omgivning är det vi med relativt stor säkerhet kan sägas dela, även om vår upplevelse av den skiljer sig åt.

Inifrån handlar det om en upplevelse. Utöver själva perceptionen handlar det om vem som upplever och i vilken situation. Om hur sammanhanget formar individen. (Finns det plats att drömma?)


Year of birth: 1975
Place of birth: Västerås, Sweden
Contact: petra@pust.se
Phone: + 46 (0) 73 821 96 44
Website: www.pust.se
Download press files (31 Mb)

Ceramics and Glass