KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Christer Chytraéus

My degree project is divided into several works, in which I explore physical and psychological relationships to myself as body and as an individual. Different forms of self-portrait, we can call them. Not however with any intention of direct depiction, but rather to dig more deeply and close in on the answer to a question that is perpetually to the fore: what is it that constitutes the ego, intrinsically?

Among other things I have tried to recreate the interface that indicates where I begin and where I end, the so-called skin ego. This work – that poses as if it were me (Christer Chytraéus (2009)) – is a face fabricated out of my own skin. I have even constructed a camera that documents whatever I miss in the course of a day, when I blink my eyes.

The project is permeated as I said by the question of who and what I am. But it may perhaps also open up the question of who you are.


Mitt examensprojekt är uppdelat i flera arbeten, där jag undersöker fysiska och psykologiska relationer till mig själv som kropp och som individ. Olika former av självporträtt, kan vi kalla det. Fast utan avsikt att direkt avbilda, utan snarare att gräva djupare och omringa svaret på en ständigt aktuell fråga: vad utgör egentligen jaget?

Jag har bland annat försökt återskapa det gränssnitt som indikerar var jag börjar och var jag slutar, det så kallade hudjaget. Detta verk – som utgör sig för att vara jag (Christer Chytraéus (2009)) – är ett ansikte tillverkat av min egen hud. Jag har även konstruerat en kamera som dokumenterar det jag missar under en dag när jag blinkar med mina ögon.

Projektet genomsyras som sagt av frågan om vem och vad jag är. Men kanske öppnar det även upp för frågan om vilka ni är.


Year of birth: 1985
Place of birth: Lindås, Sweden
Contact: cchytraeus@gmail.com

Ceramics and Glass