KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Annette Gulbæk

Nakekela – Care

Developing glass products with care in cooperation with Ngwenya Glass factory in Swaziland (in Southern Africa).

Because of the time that we are living in I think it is time to care and work towards a sustainable world. I believe that us as designers and crafts people can make a change when choosing with whom to cooperate, so that every human being is treated right and the pollution created is taken care of.

I choose to cooperate with Ngwenya Glass factory because they have worked within the issues of recycling, Fair Trade and sustainability for several years.

Designing glass, for the aesthetics of the design is not so relevant because of the concept of recycling, Fair Trade and sustainability is the main issue at Ngwenya Glass. Instead developing a design which increase sales and creates work for the local people and support several serious projects, is much more relevant for my master project.


Nakekela – omsorg

Utveckla glasprodukter med omsorg i samarbete med Ngwenya glasfabrik i Swaziland (i södra Afrika).

Skapa design och hantverk i nutid; det är tid att bry sig om och arbeta i riktning mot en bärkraftig värld. Inte bara tänka på oss själva utan på kommande generationer och på vår naturs varaktighet. Jag anser att designers och hantverksfolk måste bry sig om produkterna som ett helt koncept.

I samarbete med Ngwenya Glass, vilket står för 100% återvunnet glas, har jag utvecklat en ny design för att utvidga mitt område inom glaskonst. Detta koncept involverar återvinning, rättvisemärkning och bärkraftighet.

På Ngwenya Glass har glasdesign ett bredare perspektiv då designande för designens estetiska skull inte är så relevant. Istället så är utvecklingen av design som ökar försäljningen, skapar jobb för lokalbefolkningen och stödjandet av flera seriösa projekt mycket viktigare.


Year of birth: 1976
Place of birth: Aalborg, Denmark
Contact: annette@gulbaek-glassart.com
Phone: + 46 (0) 76 804 12 19
Website: www.gulbaek-glassart.com

Ceramics and Glass