KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Best Before Date

Margot Sucksdorff Barolo

Brave New Production

I work with things concerning the word “production”. The consequences and impact of industrial production. The intentions, causes and effects. How we value objects the way they are made and where they are produced. The uniformity of mass production and the aesthetics it creates. Differences between small-scale and large scale. Past and present. Here I work in clay. Small projects that become a kind of illustrations to my thoughts. I want to place the extremes to one and another. Break down generalisations and preconceived ideas to small pieces, and put them together in new ways. What is good production – what is bad? Does it matter who has made my objects? MADE IN is not always what it seems to be. What the eye sees isn’t always what the hand does?


Brave New Production

Jag arbetar med begreppet “produktion”. Hur vi värderar objekt utifrån förväntningar om hur, var och av vem de är gjorda. Om hur intentionerna påverkar resultatet. Om hur politik, ekonomi och historia formar en estetik, liksom skillnaderna mellan småskalighet och massproduktion. Här har jag arbetat i keramik. Projekt som fungerar som illustrationer till mina funderingar. Jag vill bryta ner förutfattade föreställningar och generaliseringar. Leka med orden och konstruera nya frågor och sanningar. Vad är bra produktion, vad är dålig? Spelar det någon roll? MADE IN är inte alltid som vi tror… Vad är det handen gör som ögat sällan ser?


Year of birth: 1971
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: margot@barolo.nu
Phone: + 46 (0) 70 734 75 01
Website: www.barolo.nu
Download press files (2 Mb)

Ceramics and Glass