KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Get the Flash Player to see this content.

Nina Westman

Master’s degree project in two acts

Nina Westman – Glass artist is a semi-fictional performance work with semiotic undertone that aims at exploring and questioning conventions and norms in the world of glass and beyond. How is an identity determined? When is one an artist? When is one a glass artist, and what is a glass artist? And what is glass?

“Enterprise – a space Journey” is a performance and workshop for children, about children’s approach to art and their own creativity. The artistic goal is to merge these art forms: glass art, dance, theatre, circus and music. The performance is based on six different glass artworks. Five of them have been selected from the collection at the Småland Museum, and the sixth has been created specifically by Nina Westman: ”Little boy galaxy”, a radioactive planetary system in glass that forms the framework of the performance. Nina Westman has also created the scenography and made the glass drums on which the music accompanying the performance has been composed by Magnus Larsson.

The project is part of Åsa Johannisson’s artistic research project Beyond & Within (www.beyondandwithin.se / www.dramatiskainstitutet.se/web/Beyond_and_Within.aspx).


Masterprojekt i två akter

Nina Westman – Glaskonstnär är ett semi-fiktivt performativt verk med semiotiska förtecken, som syftar till att undersöka och ifrågasätta konventioner och normer i glasvärlden och utanför. Hur fastställs en identitet? När är man en konstnär? När är man en glaskonstnär, och vad är en glaskonstnär? Och vad är glas?

Enterprise – En rymdresa är en föreställning och en workshop för barn, och om barns förhållningssätt till konst och det egna skapandet. Den konstnärliga målsättningen är att sammanföra konstformerna glaskonst, dans, teater, cirkus och musik. Föreställningen baseras på sex olika glaskonstverk. Fem av dem är valda ur Smålands Museums samling, det sjätte är skapat specifikt av Nina Westman: ”Little boy galaxy”, ett radioaktivt planetsystem i glas som bildar ramverk för föreställningen. Nina Westman har också skapat scenrummet och gjort de glastrummor som musiken till föreställningen är komponerad av Magnus Larsson.

Projektet är en del av Åsa Johannissons konstnärliga forskningsprojekt Beyond & Within (www.beyondandwithin.se / www.dramatiskainstitutet.se/web/Beyond_and_Within.aspx).


Year of birth: 1975
Place of birth: Umeå, Sweden
Contact: nina@ninawestman.se
Phone: + 46 (0) 705 955 213
Website: www.ninawestman.se
Download press files (7 Mb)

Ceramics and Glass