KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm
Ivana Kralikova

WHY DO YOU COOK?
WHAT WOULD I EAT IF I DID NOT COOK?

With our primordial intake of the very first pabulum we become dependent on others through food. We share the need to eat and intimate desire with the rest of the population directly during lunch, a social event or remotely, while eating and not being acquainted with the origin of the food.

The process of making ceramic tends to bear a resemblance and a strong connection to food preparation methods, living material, ageing and ripening. Both are connected to the element of fire which helps to solidify the body of the ceramic object as well as blend the ingredients while cooking and changing the consistency according to the recipe.

I have been interested in stories hidden far under our tables, where the narratives of consumed products are mostly blurred or covert.


VARFÖR LAGAR DU MAT?
VAD SKULLE JAG ÄTA OM JAG INTE LAGADE MAT?

Redan med vårt ursprungliga intagande av den första födan blir vi beroende av andra genom mat. Vi delar behovet att äta och ett innerligt begär med resten av befolkningen omedelbart under lunchen, som en social företeelse eller på långt håll, medan vi äter men inte känner till matens ursprung.

Processen då man gör keramik tenderar att ha en likhet och en stark anknytning till metoderna för att förbereda mat, levande material, åldrande och mognande. Båda är anslutna till elementet eld vilket hjälper till att konsolidera det keramiska förmålets kropp såväl som att blanda ingredienserna under matlagningen och ändra konsistensen i enlighet med receptet.

Jag har varit intresserad av historier gömda långt under våra bord, där de förbrukade produkternas berättelser oftast är suddiga eller förtäckta.


Year of birth: 1980
Place of birth: Zlín, Czech Republic
Contact: kralikralik@seznam.cz
Phone: + 46 (0) 73 853 38 26
Website: ivanakralik.blogspot.com

Ceramics and Glass