KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Meaninglessness is a part of meaning

Mafune Gonjo

Something Which is Not Anything

Today, our surroundings are full of something which is understandable and meaningful. We try to interpret and analyze all phenomena by our rational intellect under assumption that we are the absolute subject. There, we only experience one-way activity of interpreting. However, we can experience more interactive movement between the world and us.

My works start with an encounter with the materials. I relate to them through my body and act repeatedly to create a new condition between us. In the end, the sequence of condition converges to an object. It starts to relate to people by itself, not as a representation of my concept. In my project, I try to realize something which is not anything, to create the place where people encounter a fluctuation of the world. You don´t see an object of interpreting but meet there at a vivid moment.


Någonting som inte är någonting

Idag är våra omgivningar fulla av någonting som är förståeligt och meningsfullt. Vi försöker tolka och analysera alla fenomen med vårt rationella intellekt under antagande att vi är det absoluta subjektet. Där erfar vi bara en enkelriktad aktivitet av tolkning. Hursomhelst så kan vi erfara mer interaktiv rörelse mellan världen och oss.

Mitt arbete börjar med ett möte med materialen. Jag relaterar till dem genom min kropp och agerar upprepade gånger för att skapa ett nytt tillstånd mellan oss. I slutändan konvergerar sekvensen av tillstånd till ett objekt. Det börjar relatera till människor på egen hand, inte som en representation av mitt koncept. I mitt projekt försöker jag realisera någonting som inte är någonting, för att skapa platsen där människor möter en variation på världen. Man ser inte ett objekt för tolkning utan möts där vid ett livfullt ögonblick.


Year of birth: 1984
Place of birth: Fukushima, Japan
Contact: ma_fu@hotmail.co.jp
Website: mafune.blogspot.com

Ceramics and Glass