KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Unframed 1

Johan Wingestad

Relief

A series of ornamental interventions that encourage the viewer to reflect over the aesthetic landscape of daily life.

An ornamentation of a place is not seldom taken for granted as a reference to a historical or a contemporary style ideal. On other occasions it might be dismissed as tasteless, emptied of its aesthetic content.

A stairway in the classical style in Östermalm and a corridor in a shabby municipal building from the end of the 1970s. At first glance it is difficult to see anything that might form a link between two such different places. But it is just this difference, and the possibility of mirroring diverse aesthetic expressions in each other that are central to this project. It is not a case of comparison between the inner city and the suburbs, based on social or cultural conditions. What I have tried to highlight instead is that there are similarities in the differences even on the surface. That surface is not the same as superficial. Or the reverse: that superficiality is a quality filled with content.


Relief

En serie ornamentala interventioner som uppmuntrar betraktaren att reflektera över vardagens estetiska landskap.

Inte sällan tas en plats dekor för given, som en referens till ett historiskt eller ett samtida stilideal. Andra gånger avfärdas den som smaklös, tömd på sitt estetiska innehåll.

En trappuppgång i klassicistisk stil på Östermalm och en korridor i ett slitet kommunhus från slutet av 70-talet. Vid en första anblick är det svårt att se något som förenar de olika platserna. Men det är just denna olikhet, och möjligheten att spegla de skilda estetiska uttrycken i varandra, som är central för projektet. Det handlar inte om en jämförelse utifrån sociala eller kulturella betingelser mellan innerstad och förort. Vad jag har försökt att lyfta fram är istället att det finns likheter i olikheterna även på ytan. Att yta inte är det samma som ytlighet. Eller omvänt: att ytlighet är en kvalitet full av innehåll.


Year of birth: 1982
Place of birth: Arvika, Sweden
Contact: johan@johanwingestad.se
Phone: +46 (0)70-30 00 493
Website: www.johanwingestad.se
Download press files (9 Mb)

Ceramics and Glass