KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Shapes

Malin Bergström

During the renaissance people rejoiced over the capacity of human beings to discover their new, redefined world. With excitement they explored both themselves and the heavens, where the sun circled round the earth in a beautiful orbit. Then came the crash. Things that had earlier been regarded as scientific facts now showed themselves to be a complex weave of something much greater. How was one to explain the world, one’s own self and the soul in a system in which the earth was just one celestial body among an infinite number of others, and in which the human world was demonstrably not situated in the centre of universe as one had previously believed?

Philosophers and scientists tore their hair, and many of them are still doing so.

My project is an investigation into how we construct our own reality. How each and every person finds a way of living based on their own conditions, and how there are an endless number of ways of relating to everything we see and experience. There is no universal truth, but we try to create a defined number of ways of relating in order to understand and manage our own reality.


Under renässansen jublade man över människans förmåga att upptäcka sin nya, omdefinierade, värld. Med spänning utforskade man både sig själv och himlavalvet, där solen kretsade runt jorden i en vacker bana. Sedan kom kraschen. Det som tidigare hade betraktats som vetenskapliga fakta visade sig vara en komplex väv av någonting mycket större. Hur skulle man kunna förklara världen, det egna jaget och själen i ett system där jorden bara var en himlakropp bland oändligt många andra, och där människans värld bevisligen inte låg i centrum av universum som man tidigare hade trott?

Filosofer och vetenskapsmän slet sitt hår, och många gör det fortfarande.

Mitt projekt är en undersökning av hur vi konstruerar vår egen verklighet. Hur varje människa hittar ett sätt att leva utifrån sina egna förutsättningar, och hur det finns ett oändligt antal sätt att förhålla sig till allt vi ser och upplever. Det finns ingen universell sanning, men vi försöker skapa ett bestämt antal förhållningssätt för att kunna förstå och hantera vår egen verklighet.


Year of birth: 1980
Place of birth: Malmberget, Sweden
Contact: bergstrom.malin@gmail.com
Phone: + 46 (0) 700 32 19 12
Website: www.malinbergstrom.se

Graphic Design and Illustration