KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Gustaf Öhrnell

A cat who shoots with a pistol and smokes a cigar – and who in addition demands to see your passport; a man in a chessboard-checked blazer and a broken pince-nez; a naked woman on a flying boar high above a moonlit Moscow and a dead jeweller’s haunted apartment – where the devil himself invites you to a ball …

The ingredients in Michail Bulgakov’s classic The Master & Margarita tickle the imagination of an artist. Using this many-layered and fascinating tale as a springboard, my intention is to investigate and challenge my own draughtsmanship – which blockages must I overcome in order to do justice to Bulgakov’s magical realism?


En katt som skjuter pistol och röker cigarr – och som dessutom kräver att få se ditt pass; en man i schackrutig kavaj och trasig pincené; en naken kvinna på en flygande galt högt över ett månbelyst Moskva och en död juvelerares hemsökta lägenhet – där självaste djävulen bjuder upp till bal…

Ingredienserna i Michail Bulgakovs klassiker Mästaren & Margarita kittlar en tecknares fantasi. Med denna mångbottnade och fascinerande skröna som språngbräda vill jag undersöka och utmana mitt eget tecknande – vilka hinder måste jag överbrygga för att göra rättvisa åt Bulgakovs magiska realism?


Year of birth: 1984
Place of birth: Uppsala, Sweden
Contact: hej@gustafohrnell.se
Phone: + 46 (0) 73 646 29 21
Website: www.gustafohrnell.se

Graphic Design and Illustration