KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Untitled

Emilie Lindquist

Once upon a time …

My work is mainly directed towards children, just as it often is when I work with illustration. I have wanted to work with patterns and have tried to get my images to work well in a larger space. The intention is that people should themselves fill in the story from beginning to end. The aim of my patterns is to trigger the imagination and hopefully to make children and parents want to make up more and more stories.

A pattern must be both scary and funny so that there is space for all kinds of story, but without having the effect of setting off nightmares. My thought is that the pattern should be the opening to a story that starts there and then, and that can carry on quite endlessly. Or that it should last for just as long as it takes to fall sleep.


Det var en gång…

Mitt arbete vänder sig främst till barn, precis som det ofta gör när jag jobbar med illustration. Jag har velat arbeta med mönster och försökt få mina bilder att fungera i ett större rum. Meningen är att man själv får fylla i historien från början till slut. Mitt mönster ska sätta igång fantasin och förhoppningsvis få barn och föräldrar att vilja hitta på fler och fler historier.

Mönstret ska vara både vara läskigt och roligt för att alla slags berättelser ska få plats, men utan att vara något som sätter igång mardrömmar. Min tanke är att mönstret ska vara en inledning på en historia som börjar där och då, som kan fortsätta i all oändlighet. Eller vara precis så lång som den tid det tar att somna.


Year of birth: 1985
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: emilie@bankerwessel.com
Phone: + 46 (0) 736 51 91 35
Website: www.emilielindquist.se

Graphic Design and Illustration