KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Julia Thorell

Censorship

A collection of graphic novels.

What’s it like to grow up in a hippie collective, who believe in a society without censorship? What is necessary to tell, and what should be censored? And what happens to a man who begins to censor himself?


Censur

En samling serienoveller.

Hur är det att växa upp i ett hippiekollektiv, som tror på ett samhälle utan censur? Vad är nödvändigt att berätta, och vad måste censureras? Och vad händer med en människa, som börjar censurera sig själv?


Year of birth: 1984
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: juliathorell@gmail.com

Graphic Design and Illustration