KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

The forgotten

Henrik Grimner

Outside town, out in the countryside, inside a barn, at an angle behind a door, up in a corner and on top of a shelf stands an empty bottle with the sun-bleached label Pripps Pilsner. On the wall beside it hangs a dog lead, a pair of weird ice skates, a green rucksack, a plastic bag with kitchen equipment and a couple of brightly colored oriental lights. Everything is covered in dust, cobwebs and rat droppings. Apart from the buzz of some flies against a tightly shut window, there is silence. It is dark and it is cold, it is cramped and it is difficult to make one’s way forward. There are no people living here, only their old things, worn-out and forgotten, piled on top of each other, hung up, and haphazardly spread around.


Utanför stan, ute på landet, inne i en lada, snett bakom en dörr, uppe i ett hörn och på en hylla står en urdrucken flaska med den solblekta etiketten, Pripps Pilsner. På väggen intill hänger ett hundkoppel, ett par märkliga skridskor, en grön ryggsäck, en plastpåse med köksredskap samt ett par färglada rislampor. Allt täckt av damm, spindelnät och råttskit. Förutom surret från några flugor kring ett igenbommat fönster så är det tyst. Det är mörkt och det är kallt, det är trångt och det är svårt att ta sig fram. Här bor inga människor, bara deras gamla saker, uttjänade och bortglömda, staplade på varandra, upphängda och utspridda av slumpen.


Year of birth: 1981
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: henrik@chgb.se
Phone: + 46 (0) 704 25 55 45
Website: www.chgb.se

Graphic Design and Illustration