KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Untitled

Kajsa Eldsten

”Sunday June 20, 1976,

Today we took it easy. Took the 10 a.m. bus out to Teklanika River. We walked for about one hour upstream along the river. There we put up the tent. In the afternoon we did absolutely nothing, other than establish that we were both suffering from deep depression with homesickness and bear terror as a consequence. We saw Red Squirrel.”

A legend is a brief, saga-like story connected to a certain place. A legend, in contrast to a saga, makes claims to be true, but the real truth content is often relatively low. The subject of my degree project is my father’s journey to Alaska in the 1970s. A story that has grown into something resembling a legend and which has probably lost all truth content somewhere along the way.


”Söndag 20 juni 1976,

Idag tog vi det lugnt. Tog 10:00-bussen ut till Teklanika River. Vi gick i cirka en timme upp för floden. Där slog vi upp tältet. På eftermiddagen gjorde vi ingenting alls, mer än att konstatera att båda led av djupa depressioner med hemlängtan och björnrädsla som följd. Vi såg en röd ekorre.”

En sägen är en kort sagoliknande berättelse som anknyter till en viss plats. En sägen gör, till skillnad från sagan, anspråk på att vara sann, men den egentliga sanningshalten är ofta relativt låg. Mitt examensarbete handlar om min pappas resa till Alaska på 70-talet. En berättelse som har vuxit till något som liknar en sägen och förmodligen tappat all sanningshalt någonstans på vägen.


Year of birth: 1984
Place of birth: Karlskrona, Sweden
Contact: kajsaeldsten@hotmail.com
Phone: + 46 (0) 734 09 11 08
Website: www.kajsaeldsten.se

Graphic Design and Illustration