KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Axel Hugmark

Mrs Crabtree is ill and Mr Crabtree is unemployed. He was relieved of his job since his personal coach thought he had grown a little too old and grey. Just at that moment he receives a telephone call. At the other end of the line is an employer who offers him an appointment. After a meeting with a headhunter employed by the company Mr Crabtree is given the job. He starts working at a private office, with financial reports in the inbox and operating reports in the outbox. But the anonymity and mysterious nature of the employer bothers him. Until one day, when the employer is suddenly waiting at the office with a most unexpected assignment …

An illustrated detective story, freely translated and interpreted, based on an installment of the TV series “Hitchcock Presents” by Alfred Hitchcock.


Fru Krabbträd är sjuk och herr Krabbträd är arbetslös. Han blev entledigad från sitt jobb då hans personliga coach tyckte att han blivit lite för gammal och grå. Då får han plötsligt får ett samtal. I andra änden finns en arbetsgivare som erbjuder honom en anställning. Efter ett möte med en headhunter anställd av företaget får herr Krabbträd jobbet. Han börjar arbeta på ett eget privat kontor, med finansiella rapporter i inkorgen och rörelserapporter i utkorgen. Men arbetsgivarens anonymitet och mystiska natur förbryllar honom. Tills en dag, när arbetsgivaren plötsligt väntar på kontoret med en högst oväntad arbetsuppgift…

En illustrerad deckare, fritt översatt och tolkat, från ett avsnitt ur tv-serien “Hitchcock Presents” av Alfred Hitchcock.


Year of birth: 1981
Place of birth: Solna, Sweden
Phone: + 46 (0) 737 275 575
Website: www.axelhugmark.se

Graphic Design and Illustration