KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pmCalculating the price of exile (sculpture at the exhibition hall)

Nino Biniashvili

CALCULATING THE PRICE OF EXILE

The main theme in my project is exile, which has been a significant element in my life for the past ten years. In the beginning of the research process for my degree project I started keeping a diary, a stream of consciousness that poured from my head to the text. I am using two textual formats; the first is a memoire-type summary of my diary and the second is a poem-like comparison of my cultural experiences and observations. The texts will be presented as a monologue (recorded by myself), coming out as audio from speakers installed in a sculpture installation of a gigantic head hung from the ceiling. Visitors can put their own head inside this head-sculpture, listen to the monologue and follow the text on a small-sized screen.


KALKYLERING AV PRISET FÖR EXIL

Huvudtemat i mitt projekt är exil, vilket har varit ett viktigt element i mitt liv de senaste tio åren. I början av undersökningsprocessen för mitt examensprojekt började jag föra dagbok, ett flöde av medvetande som rann från mitt huvud till texten. Jag använder två textuella format; det första är en minnesaktig sammanfattning av min dagbok och den andra är en poesiaktig jämförelse med mina kulturella erfarenheter och observationer. Texterna kommer att presenteras som en monolog (inspelad av mig själv) vilken kommer ut i ljudform från högtalare installerade i en skulptural installation av ett gigantiskt huvud hängandes från taket. Besökarna kan föra in sitt eget huvud inuti huvudskulpturen, lyssna på monologen och följa texten på en liten skärm.


Year of birth: 1980
Place of birth: Tbilisi, Georgien
Phone: + 46 (0) 707 44 17 69 / +972 54 550 74 92
Website: www.bookieman.org
Download press files (5 Mb)

Storytelling