KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

preview1

Martin Ernstsen

My project is a continous comic story loop, folded in a zig zag format, where each page is connected with the next, and the last page is connected with the first. We follow a mail delivery frog named Kodok, as he starts his day at work in the Bottomland swamp. He gets a strange delivery, an old and torn letter to be delivered to the Mystic Grotto. A long and dangerous journey lies ahead of him, past tall mountains and through underwater grottos. And what awaits him at his destination? Something that defines him, but as the story repeats itself, all is forgotten.


Mitt projekt är en pågående serietidningsloop vilken är vikt i ett sicksackformat, där varje sida hänger ihop med nästa och där den sista sidan hänger ihop med den första. Vi följer en brevbärargroda vid namn Kodok då han börjar sin dag på arbetet i Bottenlandet träsket. Han får en märklig leverans som är ett gammalt trasigt brev som ska levereras till Den mystiska grottan. En lång och farlig resa ligger framför honom, förbi höga berg och genom undervattensgrottor. Och vad väntar honom vid hans mål? Något som definierar honom, men då historien upprepar sig så glöms allt bort.


Year of birth: 1982
Place of birth: Lørenskog, Norway
Contact: martincomics@gmail.com
Website: www.martinernstsen.com

Storytelling