KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Storytelling

Calculating the Prize of Exile is the title of a degree project from the master class Storytelling. This is subject of topical importance for a great many more people than its author, Nino Biniashvili.

Konstfack is no longer what it once was – almost exclusively a school for children from the Swedish middle classes. Since 2007 the doors of Konstfack have been open to the world. The change has been dramatic: the majority of this year’s more than one hundred applicants for the fourteen places in the Storytelling master class come from outside Sweden. We have applicants from China, Iran, Taiwan, Turkey, Thailand and Chile – to name but a few. The graduates this year are from eight countries and several also have dual ethnic affiliation.

A totally different form of border transgression is immediately obvious. The master’s programme in Storytelling is offered by the Department of Graphic Design and Illustration/GDI but our students cannot be categorised under these disciplines alone. We maintain our own and our students’ right to define what we do beyond these concepts. We encourage the students to seek out borderline forms of genres, expressions and contexts. The outcome is that they also work with animated films, spatial installations, sound art, photography, children’s programmes, visual narratives, cartoon art and many other genres. There is room for narrative in every discipline!

Can we then see any trace of this internationalisation in the themes of this year’s degree projects? Judge for yourself: they deal with science, dance, work, travel, ennui, music, perception and parallel universes. One thing that clearly recurs is intense fascination with nature. As a possibility or threat. One very remarkable example is Killian Eng’s suggestive animated film that seems to have predicted the black cloud currently paralysing air traffic over Europe.

Mysterious clouds or not: the 2010 graduates from Storytelling will soon be flying over the world. We wish you every success!

Hans Cogne, Professor of Graphic Design
Joanna Rubin Dranger, Professor of Illustration
Nina Beckmann, Acting Head of IllustrationCalculating the Prize of Exile är titeln på ett av 2010 års examensarbeten från mastergruppen Storytelling. Det är ett högaktuellt ämne för betydligt fler än upphovskvinnan, Nino Biniashvili.

Konstfack är inte längre vad det har varit – nästan uteslutande en högskola för den svenska medelklassens barn. Sedan 2007 har Konstfack öppnat dörrarna för världen. Förändringen är dramatisk: bland årets mer än hundra sökanden till mastergruppen Storytelling, som antar fjorton studenter per år, är majoriteten från andra länder än Sverige. Vi har sökanden från Kina, Iran, Taiwan, Turkiet, Thailand och Chile – för att nämna några exempel. De studenter vi examinerar i vår är hemmahörande i åtta länder och flera har dessutom dubbla etniska tillhörigheter.

En helt annan form av gränsöverskridande är omedelbart uppenbar. Masterutbildningen Storytelling ges av institutionen för Grafisk Design och Illustration/GDI, men våra studenters arbeten låter sig inte sorteras inom enbart dessa discipliner. Vi hävdar vår egen och våra studenters rätt att definiera vår verksamhet bortom dessa begrepp. Vi uppmuntrar studenterna att hitta borderline-former av genrer, uttryck och sammanhang. Resultatet är studenter som också arbetar med animerad film, rumsliga installationer, ljudkonst, fotografi, barnprogram, bildberättelser, seriekonst och mer därtill. Berättandet ryms i alla discipliner!

Kan vi då se spår av denna internationalisering vad gäller tematiken i årets examensarbeten? Döm själva: de behandlar vetenskap, dans, arbete, resande, leda, musik, perception och parallella universum. Tydligt återkommande är en djup fascination för naturen. Som möjlighet eller hot. Ett mycket märkvärdigt exempel är Killian Engs suggestiva animerade film som tycks ha förutspått det svarta moln som i skrivande stund lamslår flygtrafiken över Europa.

Mystiska moln till trots: 2010 års examinander från Storytelling flyger snart ut över världen. Vi önskar er all lycka!

Hans Cogne, professor grafisk design
Joanna Rubin Dranger, professor illustration
Nina Beckmann, vik. illustrationsansvarig