KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Christoffer Pettersson

Good day, brat. Goodbye auntie.

My degree project is a series of illustrations about a person’s life and way of living during eight decades. Each and every one of the altogether eight illustrations show an emotionally charged situation or occurrence, though without exaggeration or distortion aimed at making the merest bagatelle into a sensation. The illustrations are 40 x 50 cm and have been executed in pencil and ink.

Brief excerpt from the caption: ”My mother was getting on my nerves. She had moved into the house next door and came very often in without knocking. In the end it became so difficult that I was forced to move. Not that far away, but enough to be left in peace.”


Goddag gli. Adjö tant.

Mitt examensprojekt är en bildserie om en människas liv och leverne under åtta decennier. Var och en av de sammanlagt åtta bilderna visar en emotionellt påtaglig situation eller händelse, men utan att överdriva eller förvrida för att göra minsta bagatell till en sensation. Bilderna är 40 x 50 cm och utförda i blyerts och tusch.

Kort utdrag från bildtext: ”Min mor gick mig på nerverna. Hon hade flyttat in i huset intill och kom titt som tätt utan att knacka på. Till slut blev det så besvärligt att jag var tvungen att flytta. Inte så långt, men tillräckligt långt för att få vara ifred.”


Year of birth: 1977
Place of birth: Lidköping, Sweden
Contact: cp@gamlaskolan.com
Phone: + 46 (0) 739 960 445

Storytelling