KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Coral

Mari Kanstad Johnsen

When I look at documentaries about life underwater, many things they show are so fantastic that I find it hard to believe it’s real. It seems more like dreams, or scenes from a Surrelist film, than real life.

My animation follows a scientist and nature- cinematographer in his struggle to create a documentary about the love life of octopuses.

As he gets increasingly obsessed with his project, he ends up isolated in his workspace, with an octopus in a tank as his only company.


När jag ser på dokumentärer om liv under vattnet så är många saker som de visar så fantastiska att jag finner det svårt att tro att det är på riktigt. Det verkar mer som drömmar eller scener från en surrealistisk film än som det verkliga livet.

Mina animationer följer en vetenskapsman och naturfilmare i hans strävan att skapa en dokumentärfilm om bläckfiskars kärleksliv.

Då han blir mer och mer besatt av sitt projekt blir han till slut isolerad i sitt arbetsum tillsammans med en bläckfisk i en akvarium som sitt enda sällskap.


Year of birth: 1981
Place of birth: Bergen, Norway
Contact: marikanstad@gmail.com
Website: www.marikajo.com
Download press files (18 Mb)

Storytelling