KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Still image from the film

Kilian Eng

MARCHMOUNTS
Animated short film

My project is about a journey where to a great extent nature is allowed to decide what happens. For a long time I have been interested in how environments rather than individual characters can be the elements that carry a narrative forward. In my film I have wanted to tone down the role of human beings and highlight things that are happening all around us. Things that affect us without our being able to see or control them always.

The film starts when a high mountain suddenly appears on the outskirts of a town, during a violent storm. One of the inhabitants of the town begins a journey up the slope, feeling fascination, curiosity and fear as she gets to experience how the mountain is charged with the powers and wonders of nature.

Mountains play an important part in religion and mythology in the whole world, and they are often understood as being the place where gods, nature spirits and demons have their dwellings. Marchmounts is a collective name for the supernatural powers of the mountain.


MARCHMOUNTS
Animerad kortfilm

Mitt projekt handlar om en resa där naturen i stor utsträckning får bestämma handlingen. Jag har under en längre tid intresserat mig för hur miljöer, snarare än enskilda karaktärer, kan vara bärande element i en berättelse. I min film har jag velat tona ner människans roll och lyfta fram det som sker runt omkring oss. Det som påverkar oss utan att vi alltid kan se eller kontrollera det.

Filmen tar sin början när ett högt berg, under ett kraftigt oväder, plötsligt uppstår i utkanten av en stad. En av stadens invånare påbörjar en resa uppför sluttningen och får med fascination, nyfikenhet och rädsla uppleva hur berget är laddat med naturens krafter och underverk.

Berget har en viktig roll i religion och mytologi runt om i världen, och uppfattas ofta som den plats där gudar, naturandar och demoner har sin boning. Marchmounts är ett samlingsnamn för bergets övernaturliga krafter.


Year of birth: 1982
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: darkwoods@europe.com
Phone: + 46 (0) 707 154 828
Website: www.behance.net/kilianeng / www.myspace.com/dwisdesign
Download press files (13 Mb)

Storytelling