KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pmorganic metal

Bernhard Stimpfl-Abele

Organic Metal

My work, Organic Metal, is about the symbiosis (dependence) between the old and the new. Before I can declare my work as new, alive and at the same time art, I must find the old and dead in it. The living can only emerge through the dead. This is also how evolution works. In that process, my original objects and corpus will be transformed into something new. My pieces tell a story about the transition from the old to the new and express a feeling of magic and surprise which has something to do with my new organic way of forming metal. When something exceeds the ability to understand how it works, it sort of becomes magical.


Organisk metall

Mitt arbete, Organisk metall, handlar om symbiosen (beroendet) mellan det gamla och det nya. Innan jag kan tillkännage mitt arbete som nytt, levande och på samma gång konst, så måste jag hitta det gamla och döda i det. Det levande kan bara uppstå genom det döda. Det är även så evolution fungerar. I den processen kommer mina ursprungliga objekt och korpus att transformeras till något nytt. Mina smycken berättar en historia om övergången från det gamla till det nya och uttrycker en känsla av magi och överraskning vilket har något med mitt nya organiska sätt att forma metall att göra. När något överstiger förmågan att förstå hur det fungerar, så blir det magiskt på något sätt.


Year of birth: 1983
Place of birth: Linz, Austria
Contact: info@abele.se
Phone: + 46 (0) 70 351 44 47
Website: www.abele.se
Download press files (1 Mb)

Jewellery + Corpus