KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Brooch01

Nicolas Cheng

The Beauty of Nothingness

What does nothingness mean? It is a void, silent, unpretentiously modest, poetry, virtually invisible.

If I relate beauty to nothingness, what happens? Is nothingness an absence of beauty? Or is it portrayed by our culture and society, and in such case, can I define this absence of beauty? Is it beauty that you can’t even catch? Is its appearance neutral and almost hidden?

In the society we live in, there exist many difficulties when it comes to finding an identity, and as humans, a position in it. When I refer to a beauty of nothingness, I suppose it is something I see or feel, but about which I keep wondering whether it is or is not beauty. Such un-evocable sensations of beauty are extremely subtle and hard to acknowledge. One needs to train one’s eyes and go beyond the layers to discover the beauty of nothingness.


Intighetens skönhet

Vad betyder intighet? Det är en tom, stilla, opretentiöst blygsam poesi, praktiskt taget osynlig.

Om jag relaterar skönhet till intighet, vad händer? Är intighet en avsaknad av skönhet? Eller är den avbildad i vår kultur och i vårt samhälle och kan jag i så fall definiera denna avsaknad av skönhet? Är det en skönhet som man ens kan fånga? Är dess utseende neutralt och nästan dolt?

I samhället vi lever i finns det många svårigheter då det kommer till att hitta en identitet, och som människor en position i denna. När jag refererar till en intighetens skönhet så antar jag att det är något som jag ser eller känner, men kring vilket jag fortsätter undra om det är eller inte är skönhet. Sådana icke-frammanande skönhetsförnimmelser är extremt subtila och svåra att medge. Man måste träna sina ögon och se bortom lagren för att upptäcka intighetens skönhet.


Year of birth: 1982
Place of birth: Hong Kong, Hong Kong
Contact: nc101kc@gmail.com
Website: www.nicolascheng.com
Download press files (7 Mb)

Jewellery + Corpus