KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm


necklace

Dana Hakim Bercovich

My 4 guardian angels

The ancient use of amulets as a metaphysical protection against various dangers is shifted into our post-modern society and our current fears.

The jewelry collection comments on our society’s condition as a Fear Society. We are constantly afraid of the “other” such as crime, terrorism, epidemics, etc.

Who would like us to fear and why? Can we feel safe? Is it all in our minds?


Mina 4 skyddsänglar

Det forntida användandet av amuletter som ett metafysiskt skydd mot olika faror övergår till vårt postmoderna samhälle och våra nutida rädslor.

Smyckesamlingen kommenterar vårt samhälles tillstånd som ett samhälle i fruktan. Vi är ständigt rädda för ”det andra” så som kriminalitet, terrorism, epidemier etc.

Vem vill att vi ska frukta och varför? Kan vi känna oss trygga? Är det bara inbillning?


Year of birth: 1977
Place of birth: Kibbutz Sde–Nahum, Israel
Contact: danahakim@gmail.com
Website: www.danahakim.com

Jewellery + Corpus