KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Once upon a time

Lisa Björke

Is there a borderline between reality and fantasy? Can we tell the difference?

Is it straight or floating, vague or sharp?

What is real and what is not? Do we really need to know?

….

The pieces can be seen as a micro cosmos on the border. They represent a portal to either of the two worlds – the real or the fantasy world. Only if I dare cross the border and drop the control, I can start a travel within the mind to a land where reality and dream blend in with each other and the order of things is subverted and unpredictable.

Enjoy your journey!


Finns det en gränslinje mellan verklighet och fantasi? Kan vi avgöra skillnaden?

Är den rak eller flytande, oklar eller skarp?
Vad är verkligt och vad är det inte? Behöver vi verkligen veta?

….

Smyckena kan ses som ett mikrokosmos på gränsen. De representerar en portal till endera av de två världarna – den verkliga eller fantasivärlden. Bara om jag vågar korsa gränsen och släppa kontrollen så kan jag resa inom medvetandet till ett land där verklighet och drömmar går över i varandra och sakers ordning är omstörtade och oberäkneliga.

Trevlig resa!


Year of birth: 1979
Place of birth: Hudiksvall, Sweden
Contact: lisabjorke@gmail.com
Phone: + 46 (0) 70 323 44 59
Website: www.lisabjorke.se
Download press files (24 Mb)

Jewellery + Corpus