KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

cups

Maki Okamoto

“Cup” is literally just “a small open container, usually with a flat bottom and a handle, used for drinking”. It has an archetypical shape and is used by people on a daily basis more often than other objects such as cutlery.

But a cup is not only a receptacle for liquids; it is much more than that. It is a witness of our conversations, an archive of our experiences.

If I cut off a cup’s main function, what is left? Story-telling? Triggers and hints that can evoke memories or personal and intimate experiences? I want to create empty space in my objects where the viewer can create and develop their own, very personal story.


“Kopp” är ordagrant bara “en liten öppen behållare, vanligtvis med en platt botten och ett handtag, vilken används för att dricka med”. Den har en arketypisk form och används av människor på en daglig basis oftare än andra objekt så som bestick.

Men en kopp är inte bara en behållare för vätskor; den är mycket mer än så. Den är ett vittne till våra konversationer, ett arkiv av våra erfarenheter.

Om jag skär av en kopps huvudsakliga funktion, vad är då kvar? Historieberättande? Utlösare eller antydningar som kan väcka minnen eller personliga och intima upplevelser? Jag vill skapa tomma utrymmen i mina objekt där betraktaren kan skapa och utveckla sin egen mycket personliga historia.


Year of birth: 1983
Place of birth: Nishiwaki, Japan
Contact: makkin45@msn.com
Phone: + 46 (0) 76 580 97 27
Website: www.makkin.se
Download press files (17 Mb)

Jewellery + Corpus