KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

1

Roberta Burchardt

The origin of the meaning of galvanic is affected/affecting. The spiral is a curve which emanates from a central point, getting progressively farther away as it revolves around the point.

Our bodies are layered containers of everything that has once happened, everything that takes place now, and everything that will once be. Ultimately we “take” things; experiences, memories, feelings, materials, and break it, build on it, expand it, disintegrate it.

Visual and perceptual experiments, aesthetic and perceptual investigations become access to my own emotional history.

The skin then as a symbol of the membrane, this “threshold” between outside and in, is now unction between self and other. It simultaneously becomes outside and inside. Within this enacted narrative, the body produces experiences on itself and on others. In this haunt-like mechanism, what is abstract, ethereal, incorporeal, intangible, mental, achieves in the body the quality of matter. The flesh is imprinted with perceived experience.


Upphovet till betydelsen av galvanisk är affekterad/affekterande. Spiralen är en kurva som emanerar från en central punkt och kommer progressivt längre bort allt eftersom den roterar runt punkten.

Våra kroppar är behållare i flera lager med allt som har hänt en gång, allt som utspelar sig nu och allt som komma skall. I slutänden så ”tar” vi saker; erfarenheter, minnen, känslor, material och bryter sönder det, bygger på det, utvidgar det, desintegrerar det. Visuella och perceptuella experiment, estetik och perceptuella undersökningar blir ingången till min egen emotionella historia.

Skinnet då som en symbol för membranen, denna ”tröskel” mellan in och utsida, är nu salvelse mellan jaget och andra. Det blir simultant utsida och insida. Inom detta föreskrivna narrativ så skapar kroppen upplevelser av sig själv och av andra. I denna spöklika mekanism får det som är abstrakt, eteriskt, okroppsligt, ogripbart, mentalt, i kroppen en materiell gripbarhet. Köttet är märkt av förnimbara upplevelser.


Year of birth: 1981
Place of birth: Florianopolis, Brazil
Contact: betakb@hotmail.com
Phone: + 46 (0) 88 776 84
Download press files (28 Mb)

Jewellery + Corpus