KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

In my degree project I will devote myself to creating patterns. This pattern creation is intended to help me to change another pattern, a behaviour pattern – that of perpetually questioning the meaning and significance of what I do. I am creating a fixed framework for what I am going to do, and chance will […]

Gabriella Irebjer Rossetti

In my degree project I will devote myself to creating patterns. This pattern creation is intended to help me to change another pattern, a behaviour pattern – that of perpetually questioning the meaning and significance of what I do. I am creating a fixed framework for what I am going to do, and chance will have to liberate me from free choice.

Freedom is fraudulent. It contains quantities of limitations, such as one’s own ability, expectations, knowledge and so on. I believe that the unspoken and unconscious demands of freedom, its compulsions and conceptions inhibit creativity. Can demarcation ever be real freedom?

During a given period of time I will make one pattern per day according to a number of restrictive rules. How will my creative work process act in relation to this set of rules?


I mitt examensprojekt ägnar jag mig åt att skapa mönster. Detta mönsterskapande ska hjälpa mig att förändra ett annat beteendemönster – att ständigt ifrågasätta meningen och angelägenheten i det jag gör. Jag skapar en fast ram för vad jag ska göra, och slumpen får befria mig från det fria valet.

Friheten är bedräglig. Den innehåller mängder av begränsningar, som den egna förmågan, förväntningar, kunskap och så vidare. Jag tror att frihetens outtalade och undermedvetna krav, tvång och föreställningar hämmar kreativiteten. Kan avgränsningen vara den riktiga friheten?

Under en bestämd tidsperiod gör jag ett mönster om dagen efter ett antal begränsande regler. Hur förhåller sig min kreativa arbetsprocess till detta regelverk?


Year of birth: 1981
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: gabbirossetti@gmail.com
Phone: +46 (0) 736 502 486

Textiles