KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Jeans, a universal form of trousers that has reigned over our globe since the 1950s. A versatile garment with an obvious place in everybody’s wardrobe regardless of class and background. Some of us become very attached to our favourites, and some of them become our companions for life… In my degree project, three semi-fictional characters […]

Anna Timonen

Jeans, a universal form of trousers that has reigned over our globe since the 1950s. A versatile garment with an obvious place in everybody’s wardrobe regardless of class and background. Some of us become very attached to our favourites, and some of them become our companions for life…

In my degree project, three semi-fictional characters are portrayed through their jeans, in which their dreams and personalities are expressed.

This project is an investigation of jeans as fabric and as a garment, but also in terms of culture and the creation of identity.


Jeans, en universalbyxa som sedan 50-talet regerar över vårt klot. Ett mångsidigt plagg med en självskriven plats i var mans garderob oavsett klass och bakgrund. Några av oss knyter starka band till våra favoriter, som blir till följeslagare genom livet…

I mitt kandidatarbete porträtteras tre semifiktiva karaktärer genom sina jeans, i vilka deras drömmar och personligheter kommer till uttryck.

Arbetet är en undersökning av jeans som material och plagg, men också i termer av kultur och identitetsbildning.


Year of birth: 1981
Place of birth: Göteborg, Sweden
Contact: timonen.anna@gmail.com
Phone: + 46 (0) 733 643 839

Textiles