KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Anna Nordström

A Curtain is functional when serving its purpose well:
Being pulled away to let light in;
Being closed to keep light out;
Hanging there and, in the best of worlds, looking good.

The purpose of information is to help and guide us; it’s functional when it manages to inform us of facts that become useful to us.

When information turns out to be useless or non-functional, is the moment when it becomes information for its own sake. It celebrates only itself and becomes aesthetics. Today’s “Cult of Information” dictates that everything must be useful and productive, the opposite is a tragedy. By subtracting and adding and subtracting function in objects, their purpose can be undermined and a new identity can be gained.


En gardin är funktionell när den tjänar sitt syfte väl:
då den dras isär för att släppa in ljus;
då den dras för så att ljus stängs ute;
då den hänger där och, i den bästa av världar, ser bra ut.

Syftet med information är att hjälpa och vägleda oss; den är funktionell då den klarar att informera oss om fakta som blir användbar för oss.

När information visar sig vara oanvändbar eller icke-funktionell inträffar ögonblicket när den blir information för sin egen skull. Den celebrerar endast sig själv och blir estetik. Dagens ”informationskult” föreskriver att allt måste vara användbart och produktivt och att motsatsen är en tragedi. Genom att subtrahera och addera och subtrahera funktion i objekt så kan deras syfte undermineras och en ny identitet vinnas.


Year of birth: 1984
Place of birth: Gävle, Sweden
Contact: introduktionskurs@gmail.com
Phone: + 46 (0) 73 588 14 96
Website: nnnrdstrm.blogspot.com

Textiles