KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Noak Lönn

Building With Bombs

Bombie Song
Translation: M. Mouidouangdh och N. Lönn

All the bombs are dangerous
It can kill anybody and make you lose your arms and legs
Everybody pay attention don’t be careless, it could happen to you


Lao people please come together
To build up our home country
And clean up all the war remains
If we put our hands together all bombs will be cleared from the land

When you see the bomb
Hurry up report it to the team
Then they will come
And destroy the bombs

Everybody listen every young child
Do not play with bombs
Every child has a bright future
If you play with bombs it’ll put you in danger


Bygga med bomber

Bombisången
Översättning: M. Mouidouangdh and N. Lönn

Alla bomber är farliga
Det kan döda vem som helst och göra så att man förlorar sina armar och ben
Var uppmärksamma allavar inte likgiltig, det skulle kunna hända dig

Laos folk snälla samla er
För att bygga upp vårt hemland
Och städa upp alla krigslämningar
Om vi för samman våra händer så kommer alla bomber att röjas från landet

När du ser bomben
Skynda dig rapportera det till gruppen
Då kommer de att komma
Och förstöra bomberna

Lyssna alla varje ungt barn
Lek inte med bomber
Varje barn har en ljus framtid
Om du leker med bomber försätter du dig i fara


Year of birth: 1980
Place of birth: Kalmar, Sweden
Contact: info@noaklonn.se
Phone: + 46 (0) 73 208 65 90
Website: www.noaklonn.se
Download press files (8 Mb)

Art in the Public Realm