KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Johan Wilén

There is something suspicious about him. People are talking. Even though it might just be hearsay, a malicious rumour, I can’t help wondering if there’s any truth in it. The Pierce Brosnan that most of us are familiar with is not the real Pierce Brosnan.

It was revealed to me in a dream…


Det finns något misstänkt hos honom. Folk pratar. Även om det bara skulle kunna vara löst prat, ett illvilligt rykte, så kan jag inte låta bli att undra om det finns någon sanning i det. Den Pierce Brosnan som är bekant för de flesta av oss är inte den riktige Pierce Brosnan.

Det uppenbarades för mig i en dröm…


Year of birth: 1977
Place of birth: Malmberget, Sweden
Contact: johan_wilen@hotmail.com
Phone: + 46 (0) 70 364 74 78
Website: www.johanwilen.se
Download press files (1 Mb)

Art in the Public Realm