KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Line Anda Dalmar

What happens when documentation is not legitimate, communication and places for communication are not physical and photographs are not convincing?

I wish to highlight this constant development of new and advanced non-physical global networks and communication tools. How you can get to know someone through a two-dimensional reality where you are not related through time, space or place. What kind of relation are you left with in regards to the other person and the actual space in itself? You can in many ways, look at this created constellation as a gap between two parallel realities. An abstract, invisible, non-physical room constructed by communication; a non-place where the limitations of time and distance have dissolved. My project asks questions around this particular space, how it influences our understanding of reality and which consequences it will have on our social relations.


Vad händer när dokumentation inte är legitimt, kommunikation och platser för kommunikation inte är fysiska och fotografier inte är övertygande?

Jag vill framhäva denna konstanta utveckling av nya och avancerade ickefysiska globala nätverk och kommunikationsverktyg. Hur kan man lära känna någon via en tvådimensionell verklighet där man inte är förbundna via tiden, rummet eller platsen. Vilken slags relation har du kvar med avseende på den andra personen och det faktiska rummet i sig självt? Man kan på många sätt titta på denna skapade konstellation som en avgrund mellan två parallella verkligheter. Ett abstrakt, osynligt, ickefysiskt rum konstruerat av kommunikation; en icke-plats där tidens och avståndets begränsningar har upplösts. Mitt projekt ställer frågor kring detta speciella rum, hur det påverkar vår förståelse för verkligheten och vilka konsekvenser det kommer att ha på våra sociala relationer.


Year of birth: 1983
Place of birth: Stavanger, Norway
Contact: line.dalmar@gmail.com
Phone: + 46 (0) 76 580 91 04 / +47 928 909 54
Website: www.lineandadalmar.com

Art in the Public Realm