KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Art in the Public Realm

Hello Public Realm,
Konstfack’s Department for Fine Art proudly presents 9 students from our master’s program Art in the Public Realm.

Joakim Forsgren, who materialises with anti-Fascist ardour hypotheses about reality.

Line Anda Dalmar, who offers us a Hyper Space where we can share realities with others.

Noak Lönn, who reveals the capacity for survival of the people living in a country obscured by a media shadow since the 1970s.

John Huntington, who comments on the rhetoric’s and integrity problems of the Information Technology sector.

Linda Shamma Östlund, who explores a concept we have been forbidden to speak about in public and reveals new domains for artists to conquer.

Johan Wilén, who uses dreams and the Doppelganger phenomenon in an attempt to formulate the public figure of Pierce Brosnan.

Roger von Reybekiel, who explores the possibilities and limitations of the collaborative world within his own institution, Rymdgymnasiet.

Lina El Yafi, who exposes her own phobias in searching for the order and meaning of thoughts/fears.

Merve, who turns the concept of "homo ludens" into a linguistic and artistic tool.

Kjersti opens our eyes to the literal meaning of Apocalypse: revelation.

Gunilla Bandolin
Juan-Pedro FabraHello Public Realm,
Konstfacks Department for Fine Art proudly presents 9 students from our master program Art in the Public Realm.

Joakim Forsgren som med antifascistisk glöd materialiserar hypoteser om verkligheten.

Line Anda Dalmar som bjuder oss ett Hyper Space där vi kan dela verkligheter med varandra.

Noak Lönn som visar oss överlevnadskraften hos invånare i ett land som befunnit sig i mediaskugga sedan 1970-talet.

John Huntington som kommenterar retoriken och integritetsproblematiken inom IT-sektorn.

Linda Shamma Östlund som utreder ett begrepp som länge varit förbjudet att tala om offentligt, och visar på nya domäner för konstnärer att erövra.

Johan Wilén som använder sig av drömmar och Doppelganger-fenomenet i ett försök att formulera den publika figuren Pierce Brosnan.

Roger von Reybekiel som undersöker den kollaborativa världens möjligheter och gränser genom den egna institutionen Rymdgymnasiet

Lina El Yafi som exponerar egna fobier i sökandet efter ordning och mening i tankar och rädslor.

Merve som utvecklar begreppet "Homo ludens" till ett språkligt och konstnärligt verktyg.

Kjersti öppnar våra sinnena för Apokalypsen ordagranna betydelse: uppenbarelse.

Gunilla Bandolin
Juan-Pedro Fabra