KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Oophaga vicentei × Oophaga pumilio, 2009/2010, bio-art

Linda Shamma Östrand

Oophaga vicentei × Oophaga pumilio is the scientific name of a hybrid frog that has been produced in captivity. The “×” sign indicates that it is a hybrid and the names on either side indicate the parental species.

As a child of parents from different countries, I am always compelled to describe my parents’ origin instead of my own when people ask me where I come from. It led me to wonder whether I am bearing a seemingly unknown problem.

By breeding a hybrid, fertile frog and simultaneously writing a diary of reflections in my everyday life, I am exploring hybrid disciplines in an attempt to understand the hybrid concept.


Oophaga vicentei × Oophaga pumilio är det vetenskapliga namnet på en hybrid groda som har producerats i fångenskap. Tecknet ”×” anger att det är en hybrid och namnen på andra sidan anger föräldraarten.

Som barn till föräldrar från olika länder tvingas jag alltid beskriva mina föräldrars ursprung istället för mitt eget när folk frågar mig var jag kommer ifrån. Det ledde mig till att undra över huruvida jag bär på ett till synes obekant problem.

Genom att föda upp en hybrid, fertil groda och samtidigt skriva en dagbok med reflektioner från mitt dagliga liv utforskar jag hybrida discipliner i ett försök att förstå det hybrida konceptet.

Läs mer om Linda Shamma Östrand och “Oophaga vicentei × Oophaga pumilio” (pdf).


Year of birth: 1979
Place of birth: Enånger, Sweden
Contact: info@shamma.se
Phone: + 46 (0) 70 939 96 66
Website: www.shamma.se

Art in the Public Realm