KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

View from the Me&You Exhibition in November 2009 at Konstfack, Sweden

Get the Flash Player to see this content.

N. Merve Ertufan

Me & You – Repeaters

Me & You is a collaborative project in which we, Merve Ertufan and Johanna Adebäck, have been trying to understand, define and challenge our relationship, both as friends and colleagues. We have been working together since March 2009, experimenting by assuming different positions, including rivalry, and observing our reactions and relations to one another. Overall, the project circulates around plays and games as a tool for scrutiny. All plays and games are chosen and played to strain, challenge and/or develop our present relationship and the competitive nature discloses hidden structures within our close interpersonal relationship.

In the degree exhibition, we will be presenting Repeaters, exhibited in two separate screens simultaneously, where Johanna and I play a game in which one talks and the other repeats. We imitate and exaggerate what the other person says and how she says it including mimics and gestures, in order to irritate the other person.


Me & You – Repeaters

Me & You är ett samarbetsprojekt i vilket vi, Merve Ertufan och Johanna Adebäck, har försökt förstå, definiera och utmana vår relation, både som vänner och kollegor. Vi har arbetat tillsammans sedan mars 2009, och har experimenterat genom att anta olika positioner, och observerat våra reaktioner och relationer till varandra. På det hela taget kretsar projektet kring lekar och spel som ett verktyg för granskning. Alla lekar och spel är valda och lekta för att pressa, utmana och/eller utveckla vår nuvarande relation, och rivaliteten i dem hjälper oss att blotta dolda strukturer inom vår nära interpersonliga relation.

I examensutställningen kommer vi att visa videoinstallationen Repeaters, på två separata skärmar simultant, där Johanna och jag leker härmningsleken. Vi imiterar och överdriver vad den andre säger och hur hon säger det, inklusive mimik och gester, i syfte att irritera den andre personen.


Year of birth: 1985
Place of birth: Istanbul, Turkey
Contact: mertufan@gmail.com
Phone: + 46 (0) 73 694 56 03 / +90 (0) 535 291 65 49
Website: www.merveertufan.com

Art in the Public Realm