KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Sanna Lindström

You just have to do it, sort of – a cartoon novel about class

During the past years I have been working on a cartoon on social class. The idea came to me six years ago, and was born out of my frustration over always feeling angry and a failure. The story is about myself and my search for an answer to the question of what it is like to grow up in a working-class family, how this affects one’s choice of education and one’s view of one’s place in the community. We are also able to follow my love relationship with a woman from a more classical middle-class environment.

During the course of the cartoon I interview three young women who are given the opportunity of telling their own stories: Camilla, who grew up in the suburbs, about what it was like as a young person to be part of the anarchist and feminist movements in Stockholm. Mia and her story about why she did not become a civil engineer and what it was like to come out as gay in a working-class family in the country. Linda, who also grew up in the country but who is now living in Stockholm, and who talks about why she feels lazy and cannot be bothered to struggle to be an artist. I explore my own story, my difficulties in believing in myself and my own class trip.


Det är väl bara att fixa liksom – en serieroman om klass

Jag har under de senaste åren arbetat med en tecknad serie om klass. Idén kom till för sex år sedan, och föddes ur min frustration över att ständigt känna mig arg och misslyckad. Berättelsen handlar om mig själv och mitt sökande efter svar på frågan hur det är att växa upp i en arbetarklassfamilj, hur det påverkar ens val av utbildning och ens syn på sin plats i samhället. Man får också följa min kärleksrelation med en kvinna som kommer från en mer klassisk medelklassmiljö.

Under seriens gång intervjuar jag tre unga kvinnor som får berätta sina historier: Camilla, uppvuxen i förorten, om hur det var att som ung vara del av anarkist- och feministrörelsen i Stockholm. Mia och hennes historia om varför hon inte blev civilingenjör och hur det var att komma ut som gay i en arbetarklassfamilj på landet. Linda, också uppvuxen på landet men nu bosatt i Stockholm, som berättar om varför hon känner sig lat och inte orkar kämpa för att bli konstnär. Jag undersöker min egen historia, mina svårigheter att tro på mig själv och min egen klassresa.


Year of birth: 1978
Place of birth: Stockholm, Sweden
Contact: lindstrom.sanna@spray.se
Website: www.sannaserier.se
Download press files (1 Mb)

Fine Art