KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Jan Lindblad Film Festival 2010

Ingela Ihrman

“The closer we get to nature,
the more reverence for life we feel.
That is what I hope and believe.”
Jan Lindblad

Jan Lindblad Film Festival 2010 proudly presents a unique collection of no longer available movies by the Swedish film maker Jan Lindblad (1932-1987). Despite being very well known to a wide audience during the 60’s, 70’s and 80’s, he now seems to have fallen into oblivion.

Nature appears both appealing and haunting through the camera lens of Jan Lindblad. Being the father of two tiger cubs and wrestling an anaconda are some of his many spectacular experiences. Jan Lindblad managed all the different parts of film production and could designate himself as a whistling artist, ballet dancer, acrobat, juggler, zoologist and author.

During the Jan Lindblad Film Festival 2010, memories will be awakened and new acquaintances made, as the works of Jan Lindblad meet the audience of today.


“Ju närmare vi kommer naturen,
desto djupare vördnad känner vi inför livet.
Det är vad jag hoppas och tror.”
Jan Lindblad

Jan Lindblad Film Festival 2010 kan stolt presentera en unik samling ej längre tillgängliga filmer av den svenske filmaren Jan Lindblad (1932-1987). Han var mycket välkänd för en bred publik under 60-, 70- och 80-talen men verkar nu ha fallit i glömska.

Naturen tycks både lockande och skrämmande sedd genom Jan Lindblads kameralins. Att vara far till två tigerungar och att ha brottats med en anakonda är bara två exempel på hans många spektakulära upplevelser. Jan Lindblad behärskade en filmproduktions samtliga moment och kunde titulera sig visselkonstnär, balletdansör, akrobat, jonglör, zoolog och författare.

Under Jan Lindblad Film Festival 2010 kommer minnen att återuppväckas och nya bekantskaper att göras när dagens publik får ta del av Jan Lindblads verk.


Year of birth: 1985
Place of birth: Strängnäs, Sweden
Contact: ingelaihrman@hotmail.com
Phone: + 46 (0) 73 754 45 15
Website: www.ingelaihrman.com
Download press files (8 Mb)

Fine Art