KONSTFACK  Degree Exhibition 2010
Start / Documentation / Visitor info / Press / Contact us    
Thursday May 20 - Sunday May 30, 2010
Monday-Friday 12am – 7pm, Saturday-Sunday 12am – 4pm

Skulden och skogen

Elin Magnusson

Alla goda ting är tre – Kampen, skulden och kärleken

Sometimes when I feel guilty over how the world turned out, I try to make it better. To make good. I do it for me and maybe for you and because I don’t want to be “en liten lort”. I call it art and mostly it looks like fabric, animals, sex, film, dad or a mix, not necessarily of everything at once. In my world black and white are more colorful than the rainbow and the question more relevant than the form. But sometimes it’s hard to find your way in all the noise. What is the right way and how do you find it? Can you try without knowing?


Alla goda ting är tre – Kampen, skulden och kärleken

Ibland när jag känner skuld över världen och vad den inte är, försöker jag göra bra. Göra bättre. Jag gör det för min skull och kanske för din och för att jag inte vill vara en liten lort. Jag kallar det för konst och den ser oftast ut som tyg, djur, sex, film, pappa eller som en blandning, men inte nödvändigtvis av allt på samma gång. I min värld är svartvitt många gånger färggladare än regnbågen och frågan viktigare än formen. Men ibland är det svårt att hitta rätt i allt brus. Vilken är den rätta vägen och hur hittar man dit? Får man försöka utan att veta?


Year of birth: 1982
Place of birth: Norrköping, Sweden
Contact: elinmagnusson@hotmail.com
Phone: + 46 (0) 736 380 332
Website: www.elinmagnusson.com

Fine Art